We are family en samen zijn wij Art Foto Service Groep!
 

Sandra Koch Professional photographer & Graphic art designer & Philiën Koch Professional photographer & Creative art designer, staan sinds 2010 samen aan het hoofd van Art Foto. Naast corporate, event & fine art photography hebben zijn zij een exclusieve lijn ontwikkeld met image design. Deze lijn is inmiddels uitgegroeid tot ver in Europa en daarbuiten.

Sandra Koch Professional photographer & Graphic art designer | Philiën De jongh - Koch Professional photographer & Creative art designer | Martin van Vliet: Photographer & Photo finishing | Jan Koch: CFO & Art Graphics | Zardy de Jongh: CIO - Marketing & communications | Nelly Koch - Goudzwaard: Creative Designer Photography  | Jessy Koch: PA | Quincey de Jongh: Creative Scout | Ashley de Jongh: Creative Imaging & location scout | Marloes Rooijakkers & Linda vanderhoef: Customer Services


10 vragen aan fotografe Philiën Koch
(door Alice Baatsen - Maart, 2020)

 1. Hoe ben je als creative designer en fotografe begonnen?
  Heel gek, maar ik heb eerst HTRO gestudeert. Naast reizen is fotografie altijd al een passie geweest. Daarnaast ben ik altijd creatief bezig (van kleins af aan). Dit heb ik van huis uit meegekregen. Na mijn HTRO studie was ik, ondanks mijn andere baan, toch vaak op de zaak te vinden. Steeds vaker sprong ik bij tijdens shoots en ondertussen deed ik mijn fotografische opleiding. Op een gegeven moment kreeg ik zelf ook een vaste klantenkring, waardoor mijn werk in de toeristische sector eigenlijk niet meer te combineren was met dit. Sinds 2010 ben ik officieel, mede eigenaresse van Art Foto Service Groep.

  How did you start as a creative designer and photographer? Very strange, but I first studied HTRO. In addition to travel, photography has always been a passion. In addition, I am always creative (from childhood). I got this from home. After my HTRO study, despite my other job, I could often be found at the company. More and more I assisted during shoots and in the meantime I did my study photography At one point I also got a regular clientele myself, so my work in the tourism sector could no longer be combined with this. Since 2010 I am official, co-owner of Art Foto Service Groep.
   
 2. Wat is het wat je aantrekt met betrekking tot fotografie?
  Het maken van de mooiste plaatjes. Dit zal iedere fotograaf zeggen, maar ik vind het geweldig om te zien als je iets in je hoofd hebt en je dit ook voor elkaar krijgt. Ook vind ik het gaaf als je iemand in je studio krijgt die misschien wat onzeker is en je het dan voor elkaar krijgt om diegene te laten ontspannen en je dan de mooiste foto’s kunt maken.

  What is it that attracts you with regard to photography? Making the most beautiful pictures. Every photographer will say this, but I think it's great to see when you have something in mind and you can get it done. I also think it's cool if you get someone in your studio who might be a bit insecure and then you manage to let them relax and then you can take the best pictures.
   
 3. Wat vind je leuker? Ontwerpen of fotograferen?
  Ik zou het oprecht niet weten. Alles wat wij doen vind ik leuk. Het is nooit saai en iedere dag is anders met weer andere taken. Ik ben graag in contact met mensen en fotografeer ze dan ook graag, maar vind het ook heerlijk om achter mijn computer te zitten en van alles te bedenken en dan ook tot een bepaald resultaat te komen.

  What do you like more? Design or photography? I honestly wouldn't know. I like everything we do. It is never boring and every day is different with different tasks. I like to be in contact with people and I like to photograph them, but I also love to sit at my computer and think of all kinds of things and then also achieve a certain result.
   
 4. Heb je nog steeds dezelfde motivatie voor je fotografie na zoveel jaar?
  Zeker, en ik denk eigenlijk dat er voor mij nog meer redenen bij zijn gekomen om dit te doen. Ik blijf het leuk vinden en begin mijn dag eigenlijk nooit met tegenzin.

  Do you still have the same motivation for your photography after so many years? Certainly, and I actually think there are more reasons for me to do this. I keep enjoying it and never really start my day reluctantly.
   
 5. Wat vind je minst leuk aan je beroep?
  Dat je ook wel eens met de mindere dingen van het leven te maken krijgt. Denk dan aan rouwkaarten of het fotograferen van een overleden kindje. Het verdriet wat je dan bij andere ziet vind ik verschrikkelijk en trek ik mij erg aan. Toch ben ik blij dat ik hen daar op dat moment mee kan helpen.

  What do you like least about your profession? That you sometimes have to deal with the lesser things in life. Think of funeral cards or photographing a deceased child. I find the sadness that you see in others terrible and I take it very seriously. Still, I am glad that I can help a tiny little bit. by creating a special memory.
   
 6. Wat is jouw absolute top merk met betrekking tot fotoapparatuur?
  Zeker weten Canon. Heb wel eens met Nikon gefotografeerd en ik snap dat mensen dit een fijn merk vinden, maar Canon ligt toch, naar mijn mening, beter in de hand en fotografeert heel fijn!

  What is your absolute top brand with regard to photo equipment? Certainly Canon. I have photographed with Nikon and I understand that people think this is a nice brand, but Canon is, in my opinion, superior and photographs very well!
   
 7. Welk persoon of wat zou je willen fotograferen als je mocht kiezen?
  De Aurora Borealis. Ik denk dat ik hierin niet de enige ben en dat is logisch. Wat een prachtig fenomeen is dit toch.

  Which person or what would you like to photograph if you could choose? The Aurora Borealis. I think I'm not alone in this and that makes sense. What a beautiful phenomenon this is.
   
 8. Wat is het meest verdrietige wat je ooit hebt gefotografeerd?
  We krijgen wel eens de vraag om voor Make A wish te helpen aan een mooie dag voor een prachtig kindje. Zo ook een keer om een super gave sprookjesfoto te maken voor een meisje wat ernstig ziek was. We hebben haar, samen met veel andere instanties, de dag van haar leven gegeven. Je zag dat ze aan het genieten was. Ondertussen zag je haar ouders genieten van haar, maar ook zoveel verdriet hebben. Niet heel lang daarna kregen wij te horen dat ze was overleden. Het zat eraan te komen, maar dat hakt er dan toch wel even in.

  What's the saddest thing you've ever photographed? We are sometimes asked to help the Make a Wish foundation for a special day for a special child. Once we had this beautiful little girl in our studio, she wanted a super cool fairytale photo. We, along with many other agencies, gave her the day of her life. You saw the joy in her face being in the center of attention. In the meantime you saw her parents enjoying aswell but also being so sad. Not long after, we were informed that she had passed away. It was coming, there was no hope left,  but it just breaks your heart.
   
 9. Word je nog wel eens uitgedaagd door je beroep?
  Ja zeker,  vooral wanneer het om ontwerpen gaat. Wanneer er een klant met een bepaald idee komt en dan samen kijken of dit uitgewerkt kan worden. Het kost af en toe wat bloed, zweet en tranen, maar als je dan het uiteindelijke resultaat ziet en de reactie van de klant dan weet je waar je het voor doet.

  Are you sometimes challenged by your profession? Yes, especially when it comes to design. When a customer comes up with a certain idea and then together see if it can be worked out. It takes some effort every now and then, but when you see the final result and the reaction of the customer then you know what you are doing it for.
   
 10. Wat doe je over 10 jaar?
  Ik hoop hetzelfde. Ik doe het op papier nu officieel 10 jaar, maar off the record zoveel langer en het blijft een geweldig beroep. Zowel fotografie als Creative design. Het feit dat ik met mijn werk zoveel mensen gelukkig maak geeft mijn een geweldig gevoel en heel dankbaar ook. Dankbaar dat het vertrouwen er is en dat ik hen iets mag en kan geven waar ze jaren later nog iets aan hebben.

  What will you be doing in 10 years? I hope the same. I've been officially doing it on paper for 10 years now, but off the record for so much longer and it remains a great profession. Both photography and Creative design. The fact that I make so many people happy with my work makes me feel great and very grateful. Grateful that the trust is there and that I can offer clients something and create this keepsake that will remain special years later.
   

Martin, Jessy, Sandy (Sandra) & Philien

10 Questions for Dutch photographer Sandra Koch
(by David Hill - May, 2020)
 

 1. What is it that you like about photography?
  Photography & natural light has always fascinated me and how the light behaves. For example, if you take a photo of the same image with a fixed aperture every hour, in the same place, on a summer day, you have 12 completely different photos.

  Wat is het wat je aantrekt met betrekking tot fotografie? Fotografie & Licht heeft mij altijd gefascineerd en hoe het licht zich gedraagt zeg maar. Als je op een zomerse dag bijvoorbeeld, op dezelfde plek, ieder uur een foto maakt van hetzelfde beeld met een vast diafragma heb je 12 totaal verschillende foto’s.
   
 2. Do you still have the same passion for your photography after so many years?
  Photography never bores me. The creative aspect of photography in general continues to attract.

  Heb je nog steeds dezelfde motivatie voor je fotografie na zoveel jaar? Fotografie verveelt mij nooit. Het creatieve aspect van fotografie in het algemeen blijft aantrekken.
   
 3. Do you ever get challenged by your profession?
  Yes, especially when I have a certain image in my head of an assignment. My challenge is and remains to achieve that image.

  Word je nog wel eens uitgedaagd door je beroep? Ja zeker, helemaal wanneer ik een bepaald beeld in mijn hoofd heb van hoe ik een bepaalde opdracht zou willen vastleggen. Om dat beeld ook daadwerkelijk te bewerkstelligen is en blijft mijn uitdaging.
   
 4. Can you photograph everyone nicely?
  Photography is emotion and basically honest. For example, if you have an off day on the day of your photo shoot, you will see that in the photos anyway. No photoshop can compete with that. The trick is to capture the person in question as beneficial and relaxed as possible so that there is still a positive outcome and that in fact rarely or never fails.

  Kun je iedereen mooi op de foto zetten? Fotografie is emotie en in de basis eerlijk. Als je bijvoorbeeld een off-day hebt op de dag van je foto shoot dan zie je dat hoe dan ook terug in de foto’s. Daar kan geen photoshop tegenop. De kunst is dan om de persoon in kwestie toch zo voordelig en ontspannen mogelijk vast te leggen zodat er toch een positief eindresultaat is en eigenlijk zelden of nooit lukt dat niet.
   
 5. How do you do that with children? It seems so difficult to let children sit still.
  You should never let children pose, then you only get crazy little faces towards your lens (laughs) I always let children do their own thing and start a whole conversation with them, then you see that they quickly feel at ease, in between I shoot the photos I want.

  Hoe doe je dat met kinderen? Het lijkt mij zo moeilijk om kinderen stil te laten zitten. Kinderen moet je nooit laten poseren, dan krijg je alleen maar gekke bekken richting je lens (lacht) Ik laat kinderen altijd hun gang gaan en begin een heel gesprek met ze, dan zie je dat ze zich al snel op hun gemak gaan voelen, tussendoor schiet ik de foto’s die ik wil.
   
 6. Many people shout I am not photogenic, what do you think about that?
  The narrow definition of being photogenic is symmetry in the face. However, a few percent of the entire population on this globe has a completely symmetrical face. Take Kate Moss (model red.), Perhaps not insanely beautiful, but in photos she pops out because of the symmetry in her face. I believe that everyone can be well photographed, and the magic word is relaxation.

  Veel mensen roepen ik ben niet fotogeniek, wat vind jij daarvan? De bekrompen definitie van fotogeniek zijn is symmetrie in het gezicht. Een paar procent van de gehele bevolking op deze aardbol heeft echter een volledig symmetrisch gezicht. Neem Kate Moss (model red.), misschien niet waanzinnig mooi maar op foto’s knalt ze eruit door de symmetrie in haar gezicht. Ik ben van mening dat iedereen goed op de foto kan staan en het toverwoord is ontspanning.
   
 7. What about a person's beauty?
  Beauty is in the eye of the beholder of course. What is beautiful to me can be ugly for another. Beauty to me comes from within, the depth in a person’s eyes or a person’s posture in general. One does not come full circle without the other. Just a beautiful face, perfect symmetry and all, is just that. Plain and boring if you ask me.

  Hoe zit het met de schoonheid van een persoon? Schoonheid is natuurlijk afhankelijk van de ogen van de toeschouwer. Wat mooi voor mij is, kan voor een ander lelijk zijn. Schoonheid komt voor mij van binnenuit, de diepte in iemands ogen of iemands houding in het algemeen. Het een maakt de cirkel niet rond zonder het ander. Gewoon een mooi gezicht, perfecte symmetrie en alles, is precies dat. Simpel en saai als je het mij vraagt.
   
 8. What is the saddest thing you have ever photographed?
  A deceased child, the intense grief of the parents, I will never forget, it has bothered me for months and the image in my head remains.

  Wat is het meest verdrietige wat je ooit hebt gefotografeerd? Een overleden kindje, het intense verdiet van de ouders dat vergeet ik nooit meer. Ik heb er maanden last van gehad en het beeld verdwijnt nooit meer van mijn netvlies.
   
 9. What is your absolute top brand regarding photo equipment?
  Absolutely, all hands down, Canon!

  Wat is jouw absolute top merk met betrekking tot fotoapparatuur? Absoluut, zonder enige twijfel, Canon!
   
 10. Which person would you like to photograph if you could choose?
  Sean Connery! That man has so much character in his face, so much charisma and sensuality, unbelievable.

  Welk persoon zou je willen fotograferen als je mocht kiezen? Sean connery! Die man die heeft zo veel karakter in zijn gezicht, zoveel uitstraling en charisma, niet te doen!

 

© 2010 - 2024 Sprookjes geboortekaartjes met foto | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel